Fiskeoppdrett siden 1977

Bærekraftig sjømatproduksjon

Nyt god fisk fra Seløy Sjøfarm AS

Seløy Sjøfarm AS holder til på Seløy i Herøy kommune, og ble grunnlagt av August Jakobsen i 1977. Selskapet drives i dag av hans etterkommere.

Selskapet har i dag tre konsesjoner for laks og ørret og samlokaliseres med én visningskonsesjon. Vi sammarbeider også med Salmo Innovation som har to FoU-konsesjoner. 
Vi har i dag laks på fire lokaliteter; Nye Skorpa, Labukta, Sør-Gåsvær og Nord-Gåsvær. 

Vi har sammen med fire aktører i bransjen dannet selskapet Hydro Fish Care AS. Dette er et selvstendig selskap som har gått til innkjøp av en Hydrolicer lusespyler, for å hjelpe oss med bekjempelsen av lakselus på fisken. Vi produserer mellom 7000 og 10.000 tonn fisk pr. år.

Menn følger med på fiskeoppdrett

Miljøvennlig og bærekraftig produksjon

For å få en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon fremover har vi tatt i bruk kamerafôring fra landbasen.