NYHETER

Seløy Sjøfarm jobber stadig på nye, spennende prosjekter

GLOBAL G.A.P

Seløy Sjøfarm er blitt Global G.A.P. godkjent (Good Agricultural Practice). 
Global G.A.P. er en internasjonal standard som sikrer at mat produseres på en bærekraftig og sikker måte.

Ved sertifisering viser bedriften samsvar med Global G.A.P. sine standarder. Sertifikatet gir forbrukere og forhandlere trygghet for at maten som produseres har et akseptabelt nivå av sikkerhet og kvalitet, og er produsert på en bærekraftig måte. Hensyn til helse, miljø og sikkerhet for arbeidere og hensyn til miljø og dyr er ivaretatt. 

Ved å bli Global G.A.P.-sertifisert vil Seløy Sjøfarm bli årlig revidert, og vi får verifisert at de leverer krav i standarden. 
Sertifiseringen viser at bedriften støtter og verdsetter bærekraftig oppdrett, ut over de offisielle krav, for Global G.A.P. er så langt en frivillig ordning. De aller fleste store bedrifter i næringen har sertifisering, så dette ser vi på som et stort fortrinn. 

Vårt sertifikatnummer er GGN 4063651759525, og du finner søkedatabase for Global G.A.P-sertifiseringer her

 

SELØY SJØFARM INN PÅ EIERSIDEN HOS KVARØY SMOLT

Grafikk: Kvarøy smolt

 

Kvarøy Fiskeoppdrett inngår strategisk partnerskap med Seløy Sjøfarm og Kobbvåglaks for sitt heleide datterselskap Kvarøy Smolt

 

• Kobbvåglaks AS og Seløy Sjøfarm AS kommer inn på eiersiden i Kvarøy Smolt og vil som et resultat av transaksjonen ha en samlet eierandel på 50% av selskapet, mens Kvarøy Fiskeoppdrett AS holder de gjenværende 50%
• Transaksjonen skjer gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra Kvarøy Fiskeoppdrett AS og en emisjon i Kvarøy Smolt AS
• Partnerskapet sikrer at Kvarøy Smolt AS styrker eiersiden med nye langsiktige industrielle eiere som forventes å bidra positivt til den videre utviklingen av selskapet
• Kvarøy Smolt AS har i dag kapasitet til å produsere ca. 9 millioner smolt, med mulighet for ytterligere utvidelse
• ABG Sundal Collier ASA var finansiell rådgiver for Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Kvarøy Smolt AS i transaksjonen

 

Kvarøy Smolt – En moderne smoltprodusent med en sterk miljøprofil
Kvarøy Fiskeoppdrett AS («Kvarøy») er glade for å annonsere at man har inngått et strategisk partnerskap med Kobbvåglaks AS («Kobbvåglaks») og Seløy Sjøfarm AS («Seløy») for sitt heleide datterselskap Kvarøy Smolt AS («Kvarøy Smolt»). Transaksjonen gjøres i form av et kombinert aksjesalg fra Kvarøy og enemisjon i Kvarøy Smolt. Etter transaksjonen vil Kvarøy, Kobbvåglaks og Seløy ha et eierskap på henholdsvis 50%, 25% og 25% i Kvarøy Smolt.


Kvarøy Smolt er lokalisert i Mo Industripark, i Mo i Rana, og har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene med totale investeringer på mer enn NOK 300 millioner. Kapasiteten til anlegget tilsvarer en årlig produksjon på ca. 9 millioner smolt, med mulighet for ytterligere utvidelser med de lisensene som selskapet har i dag. Kvarøy Smolt har en sterk miljøprofil gjennom blant annet bruk av spillvarme fra tungindustrien på Mo Industripark, noe som sørger for en miljøeffektiv oppvarming av vannet i anlegget. Anlegget er også fullsertifisert med blant annet sertifiseringer fra ASC,
Global G.A.P., Best Aquaculture Practices og Whole Foods. Det nyetablerte partnerskapet gjør at Kvarøy Smolt styrker eiersiden i selskapet med solide og langsiktige eiere som forventes ål bidra positivt til den videre utviklingen av selskapet.


«Vi er veldig fornøyde med å få inn Kobbvåglaks og Seløy inn på eiersiden i Kvarøy Smolt. Dette er to gode oppdrettere som vi kjenner godt, som vi har stor tillit til, og som vil kunne tilføre selskapet mye positivt både på kort og lang sikt» sier Alf-Gøran Knutsen, administrerende direktør i Kvarøy Fiskeoppdrett. «Vi kjørte en prosess hvor det var flere interesserte underveis, men dette var det optimale utfallet for oss i Kvarøy Fiskeoppdrett. Kobbvåglaks og Seløy er akkurat slike partnere vi ønsket oss, og som tilfører selskapet både langsiktighet og industriell kompetanse, noe som vil være positivt for både ansatte og fisken» legger Gjermund Olsen til, Styreleder i Kvarøy Smolt.


«Vi ser frem til partnerskapet, og det har vært strategisk viktig for oss å sikre smolttilgang fra et godt og driftssikkert anlegg, noe vi opplever at vi nå har fått til» sier Jan-Terje Mikalsen, administrerende direktør i Kobbvåglaks.


«Vi mener anlegget leverer en smoltkvalitet og har et biosikkerhetsnivå som gjør at vi er veldig glade for å inngå dette partnerskapet. Vi tror også at vi skal kunne bidra positivt i den videre utviklingen av selskapet» sier Jan Erik Jakobsen, administrerende direktør i Seløy Sjøfarm.


ABG Sundal Collier ASA var finansiell rådgiver til Kvarøy og Kvarøy Smolt i transaksjonen. Advokatfirmaet Haavind AS var juridisk rådgiver til Kvarøy og Kvarøy Smolt, mens Advokatfirmaet Wiersholm AS var juridisk rådgiver til Kobbvåglaks og Seløy.